Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu là những Đại sứ, đại diện Đoàn Ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện các Văn phòng Trung ương, bộ, ngành, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm. 

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam sẽ làm sâu sắc hơn hội nhập trong các lĩnh vực chính trị - quốc phòng – an ninh – văn hóa xã hội, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng đến yếu tố “thực thi”, tăng cường hội nhập khu vực thông qua việc tham gia Cộng đồng ASEAN và hội nhập toàn cầu thông qua nâng tầm đối ngoại đa phương. 

Theo đó, trong 5 năm tới, hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ bước vào tầng nấc cao hơn hẳn so với hiện nay.

PV