Sáng 13-12, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Đoàn công tác số 3) do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến ngành Ngân hàng.

Chương trình làm việc của đoàn công tác nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc, tìm hiểu nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, góp phần vào hiệu quả của công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu để xây dựng nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đã được Quốc hội thông qua. Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Đề án cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đảm bảo đạt được hiệu quả theo đúng mục tiêu và lộ trình. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… để ban hành các văn bản như quy chế, thông tư, góp phần thực hiện công tác thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án liên quan. Chương trình kiểm tra của đoàn công tác diễn ra trong các ngày 13, 18 và 19-12-2018.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá, lãnh đạo, tập thể Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều cố gắng, đôn đốc các đơn vị, sở, ngành báo cáo và tập hợp báo cáo về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian qua, Bộ đã quan tâm, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương về công tác thu hồi tài sản tham nhũng liên quan đến các lĩnh vực Bộ quản lý.

Đồng thời, Bộ tích cực phối hợp ban hành các văn bản về thực hiện phòng, chống tham nhũng; tham gia giám định các tài sản, đất đai liên quan đến vụ án; nhiều sở, ngành có phối hợp với các cơ quan pháp luật để thu hồi tài sản tham nhũng; tiến hành các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản phạm tội.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp, có thêm những đánh giá về hạn chế, vướng mắc, trong đó thể hiện rõ về trách nhiệm cá nhân, tập thể trong các hạn chế; đồng thời đề xuất các cơ chế, giải pháp, phương hướng cụ thể hơn trong công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, pháp luật, các sở, ngành, địa phương.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, những ý kiến về khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, phương hướng, giải pháp của Bộ sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện công tác quản lý tài sản nói chung, cũng như nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

PV (TTXVN)