GS.  Phan Huy Lê sinh ngày 23- 2-1934 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một trí thức luôn vì dân vì nước, một nhà sử học Việt Nam nổi tiếng nhất hiện nay.

GS. Phan Huy Lê đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017 và Giải thưởng Nhà nước năm 2000. Ông được Nhà nước phong hàm giáo sư đợt đầu tiên (năm 1980); phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (năm 1994). Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản trao tặng Giải thưởng quốc tế văn hóa châu Á Fukuoka. Ông còn được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm; danh hiệu Viện sĩ Thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn thuộc Học viện Pháp quốc.

Ông là người có vai trò quan trọng trong việc xác định các giá trị lich sử-văn hóa của Hoàng thành Thăng Long để công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di tích đặc biệt cấp quốc gia và phát triển thành hồ sơ đề nghị trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thanh Hằng