TS Lương Đăng Kỳ, sinh năm 1983, tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Quy Nhơn năm 2005. Năm 2012, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Orleans - Pháp. 

Hơn 20 bài báo khoa học của TS Lương Đăng Kỳ đã được công bố trên những tạp chí chất lượng cao như Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Transactions of the American Mathematical Society, Revista Matemática Iberoamericana…

Giải thưởng của Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập năm 1982 dành cho những cán bộ nghiên cứu toán học không quá 35 tuổi, có tên gọi “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ”. 

Sau đó được đổi thành “Giải thưởng khoa học cho cán bộ trẻ” và hiện nay là “Giải thưởng Viện Toán học”. Giải thưởng này được trao cho các nhà toán học có thành tích xuất sắc đang làm việc tại Việt Nam, có tuổi đời không quá 40 tuổi, tính đến thời điểm xét thưởng vào ngày 1-1 của năm.            

Hữu Toàn