Tròn 60 năm trước về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bác Hồ đã để lại cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng với tất cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến. 

Những lời chỉ bảo ân cần của Người thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, toàn diện, kịp thời và sâu sắc, trở thành tài sản tinh thần thiêng liêng, vô giá, là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ, động viên quân và dân trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Bình tham dự buổi lễ.

Khắc ghi lời dạy của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã luôn nỗ lực, phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng ở từng thời điểm với những đòi hỏi khác nhau, tập trung sức người, sức của, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

Tiếp tục khẳng định giá trị của những lời căn dặn mà Bác Hồ dành cho Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình đang tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao các mặt thành tựu mà Quảng Bình đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh: "Khắc sâu lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến thần thánh chống của dân tộc, quân và dân Quảng Bình đã không ngại khó khăn gian khổ, tay cày, tay súng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, trở thành một vùng đất anh hùng, trở thành niềm tự hào của cả nước". 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Binh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; đưa công nghiệp, du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn.

Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia trên biên giới, biển đảo; tập trung phát triển ngành du lịch gắn du lịch hang động với du lịch lịch sử, văn hóa và tâm linh, theo hướng đầu tư xã hội hóa; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề; quan tâm đầu tư cho khoa học-công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Sông Lam