Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, sau khi Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn nhân sự. Ghi nhận những kết quả làm được của các bộ, nhất là những dấu ấn trong xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nhưng Thủ tướng lưu ý còn một số bộ, ngành còn để tồn tại hạn chế, tạo uy tín không tốt.

Vẫn còn nhiều bất cập mà dư luận và xã hội đòi hỏi Chính phủ và các bộ, ngành phải có trách nhiệm hơn nữa, nhìn nhận và xử lý tốt hơn. “Có những bộ có hàng chục cục, vụ, viện, nhiều trường đại học, hàng trăm giáo sư, tiến sỹ nhưng tác dụng và sản phẩm nổi bật cống hiến cho xã hội chưa rõ” – Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 8 này phải ban hành ngay quy chế làm việc của Chính phủ. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, để có quy chế làm việc năng động, kịp thời, trách nhiệm rõ ràng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Trong đó phải thể hiện rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và phải khắc phục được được sự thiếu trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan.

Từ nay đến tháng 10 tới, phải ban hành ngay các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ và thành viên của Chính phủ. Chính phủ sẽ thảo luận nghị định khung về tổ chức cơ cấu bộ, ngành. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành phải xây dựng ngay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy để sớm ổn định và yên tâm công tác.

Đồng thời, các bộ, ngành phải khẩn trương có quy chế làm việc, trong đó quy định quy trình thời gian giải quyết công việc, trách nhiệm từng cá nhân rõ ràng, minh bạch cơ chế xử lý văn bản trên môi trường mạng. Bộ trưởng và trưởng ngành phải nắm rõ công việc của cơ quan, đẩy nhanh xây dựng và áp dụng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành. Các tư lệnh ngành là người chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng về kết quả công tác của ngành. Phải toàn tâm, toàn ý cho công việc, làm việc thực chất và giảm tối đa việc “đánh bóng cá nhân”.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng phải sâu sát, thường xuyên nắm bắt thông tin, không được để tình trạng có những vụ việc bộ trưởng không biết, trong khi dư luận xôn xao, bất bình. Trong công tác cán bộ, các bộ phải phân công đúng người, đúng việc, quy rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân.

Phải đổi mới công tác cán bộ, chấn chỉnh ở các khâu, kể cả khâu tuyển chọn, bổ nhiệm. Thủ tướng nhấn mạnh, thi tuyển để tìm người tài chứ không phải gài người nhà, không phải “cài cắm” người nhà vào chức nay, ghế kia. Cùng với đó, các thành viên Chính phủ triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

“Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác. Thủ tướng làm gương, không mua xe mới” - Thủ tướng yêu cầu.

Tăng cường họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt giấy tờ không cần thiết. Rà soát việc quản lý tài sản công, nhất là quản lý trụ sở làm việc, định mức sử dụng tại các cơ quan.

Bộ nào xây dựng xong trụ sở mới mà chưa trả lại trụ sở cũ, cơ quan nào còn cho thuê trụ sở phải cho rõ. “Nhân đây tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo thông tin về quản lý trụ sở, tài sản công để chấn chỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng lưu ý vẫn còn tình trạng cán bộ trì trệ, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Một Chính phủ không hướng về nhân dân thì người dân không ủng hộ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu sắp tới các bộ trưởng phải chủ động, quán xuyến công việc, đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm, tuyệt đối không cá nhân chủ nghĩa, không nhũng nhiễu tiêu cực, vì nhiệm vụ chung và lợi ích của nhân dân. Lãnh đạo bộ, ngành nói phải đi đôi với làm, giải quyết các vụ việc thuộc ngành mình quản lý đúng người, đúng việc và quy rõ trách nhiệm cụ thể.Không nói chung chung, phải hành động cụ thể.

Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo: “Ngay ngày hôm nay phải thành lập tổ công tác theo dõi kết luận của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thực hiện đến đâu. Vấn đề an toàn thực phẩm cơ chế đến đâu, thực hiện đến đâu thì phải kiểm tra.

Hay việc thực hiện chỉ đạo dừng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên như thế nào, vụ chặt gỗ rừng pơmu ở Quảng Nam đã khởi tố được cá nhân, tổ chức nào chưa?

Hay tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội xử lý đến đâu, tại sao? Không lẽ giữa Thủ đô như vậy, hai nhiệm kỳ Chính phủ xử lý không được? Ai là người theo dõi vấn đề này, không thể nói rồi cho qua.

Ngay hôm nay thành lập một tổ công tác, gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và trưng tập một số người có liên quan để thực hiện kết luận của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, nâng cao tính hiệu lực chỉ của chỉ đạo”. 

Cũng trong phiên họp, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã tập trung công tác xây dựng thể chế, cho ý kiến vào dự thảo một số dự án luật, như Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công an xã, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nguyễn Thành