Chương trình nhằm đánh giá mức độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là các thiên tai có tần suất xuất hiện cao; xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và bản đồ cảnh báo thiên tai làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng, chống thiên tai và ứng phó với rủi ro thiên tai cho các khu vực. 

Các nhiệm vụ chính của Chương trình là phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước biển dâng do bão; phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt; phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực trung du, miền núi; phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo nắng nóng, hạn hán xâm nhập mặn, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối, động đất, sóng thần. 

Chương trình được triển khai từ năm 2018, trước mắt sẽ tập trung đánh giá, lập bản đồ cảnh báo thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xảy ra như áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...


H. Ly