Theo đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư được giao làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ này làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo 14 Bộ, ngành. Hội đồng, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành thực hiện trách nhiệm quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 131/2015 của Chính phủ về hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia và quy định pháp luật liên quan.

“Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thuê tư vấn nước ngoài hoặc liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài để thẩm tra dự án theo quy định tại Nghị định số 131/2015”, theo nội dung quyết định.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, tuyến đường sắt được đề xuất xây dựng với chiều dài 38,4 km với 21 nhà ga. Tổng mức đầu tư dự kiến 65.404 tỷ đồng. 

Đặng Nhật