Kết luận nêu rõ, từ sau Phiên họp thứ 9 đến nay, các nội dung kết luận đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định về “cơ chế cung cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng” để trình Ban Bí thư ký ban hành. 

Chính phủ đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng để đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; chuẩn bị triển khai các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương và kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. 

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.

Vụ án Giang Kim Đạt xảy ra tại Công ty Vinashinlines là một trong những “đại án” được Trung ương chỉ đạo xử lý nghiêm khắc.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp năm 2016 của Ban Chỉ đạo, năm 2016, Ban Chỉ đạo thống nhất tổ chức 7 đoàn công tác do 7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 14 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Ninh, Tây Ninh, Hậu Giang, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam, Phú Yên, Long An, Tiền Giang.

Lưu ý việc kiểm tra, giám sát cần phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chọn các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát phải đích đáng; phân công địa bàn kiểm tra, giám sát cho các đoàn công tác phải hợp lý nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí; bố trí thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát phù hợp, không làm ảnh hưởng các chương trình công tác khác.

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Về kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tại Phiên họp thứ 8, Ban Chỉ đạo đã thống nhất về việc “đưa ra xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng” và các cơ quan chức năng đã tập trung triển khai hoàn thành theo đúng yêu cầu. 

Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã nỗ lực, cố gắng phối hợp xử lý nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty Vinashinlines vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng vụ án, vụ việc đã được nêu trong Báo cáo cụ thể trình tại Phiên họp này của Ban Nội chính Trung ương và tích cực thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (Số 11-TB/BCĐTW ngày 20-4-2016).

PV (Theo TTXVN)