Tại các cuộc gặp với Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, đồng chí Tòng Thị Phóng đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự Lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta. Ảnh: Dangcongsan.vn

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên khẳng định luôn kề vai sát cánh cùng nhau giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trà Anh