Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an nói chung, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nói riêng đối với Quân chủng Hải quân, đặc biệt là quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao tặng Kỷ yếu Đoàn công tác Trường Sa số 8 cho Phó Đô đốc Đinh Gia Thật.
Phó Đô đốc Đinh Gia Thật trao biểu trưng của Quân chủng Hải quân cho Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND tặng cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Trong những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần, tổ chức nhiều đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Sự quan tâm này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ công an có thêm nhiều việc làm ý nghĩa, chung tay góp sức với Quân chủng Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho các tập thể và cá nhân của Quân chủng Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị, Bộ Công an đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa tháng 4-2016.

Đặng Tùng