Tại buổi gặp mặt, thông tin đến các cơ quan báo chí, Đại tá Cao Đình Kiếm, Chỉnh uỷ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, trong những năm đất nước chưa thống nhất, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác trong điều kiện hoàn toàn bí mật.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và sự quản lý điều hành thống nhất của Chính phủ đối với các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trưởng Ba Đình, ngày 14-8-1976, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 145/CP thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình (nay là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Toàn cảnh buổi họp báo.

Từ ngày mở cửa cho đến ngày 20-7-2016, Lăng Bác đã đón tiếp hơn 52 triệu lượt người đến viếng Bác; phục vụ hơn 2 nghìn đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng.

Từ năm 2003, Ban Quản lý lăng đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương tổ chức đón tiếp 57,5 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng về lăng viếng Bác…

Trải qua 40 năm, đến nay, nhiệm vụ cao nhất, xuyên suốt mọi hoạt động của đơn vị là giữ an toàn tuyệt đối thi hài Bác đã được hoàn thành xuất sắc, trạng thái thi hài rất tốt, những nét đặc trưng của Người lúc sinh thời được giữ nguyên vẹn…

Vũ Linh