Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình và các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn công tác, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Tỉnh uỷ Bình Định đã tuân thủ thực hiện việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng và việc triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo phát triển kinh tế đúng hướng, nhất là lĩnh vực phát triển du lịch; nội bộ đoàn kết, nhất trí trong phân công và phối hợp công tác được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Viết Ý-TTXVN

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Bình Định cần tập trung hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Tỉnh cần làm tốt công tác qui hoạch kinh tế - xã hội, qui hoạch phát triển vùng và có sự đánh giá, nhận diện tốt để thu hút các dự án đầu tư tốt; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện theo 4 nguyên tắc của Đảng và làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ theo đúng qui trình, qui định của Đảng và nghiên cứu, vận dụng tinh giản bộ máy, biên chế một cách hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế của tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng, với tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,48%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.682 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được cũng cố; đời sống đại bộ phận nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đến nay, Đảng bộ tỉnh Bình Định không còn cơ sở Đảng yếu kém.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy phường Lê Lợi và Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn.

PV