Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Yên thành lập cách đây 86 năm gồm 9 đảng viên, do đồng Phan Lưu Thanh làm Bí thư. 

Sau khi hình thành, Chi bộ đã tập hợp, tuyên truyền giác ngộ nhiều quần chúng nhân dân yêu nước, tiến bộ, góp phần xây dựng và phát triển mạnh các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới thành lập Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên tháng 1-1931 do đồng chí Phan Lưu Thanh đảm nhiệm chức trách Bí thư Tỉnh ủy. 

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

Và từ 78 đảng viên vào thời điểm đó (1-1931), đến nay Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã xây dựng và phát triển hơn 34.000 đảng viên luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến, nâng cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong thời kỳ đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định quốc phòng-an ninh.

Hữu Toàn