Ngày 7/4/2020, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang xảy ra, trong khi nguồn máu dự trữ để phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị đang rất thiếu. 

Trước tình hình trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người hãy hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. 

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.

Theo Ban Chỉ đạo ( BCĐ) quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, sau 20 năm phát động Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, phong trào hiến máu ở nước ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ, toàn quốc vận động và tiếp nhận được trên 16 triệu đơn vị máu. Riêng năm 2019, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1.408.302 đơn vị máu. Trong đó, 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện. 

Mạng lưới công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc đã được hình thành và từng bước hoàn thiện, trong đó 100% các tỉnh, thành phố đã thành lập BCĐ hiến máu tình nguyện. Nhiều chiến dịch, sự kiện hiến máu lớn, tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu của cả nước đã được nhiều địa phương hưởng ứng và tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, bài bản vào các thời điểm khan hiếm máu như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình Đỏ”, “Chủ nhật Đỏ”, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6…

Riêng năm 2019, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1.408.302 đơn vị máu. 

Theo BCĐ quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, từ ngày 3/4 đến ngày 30/4/2020, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày “Toàn dân Hiến máu tình nguyện” sẽ được BCĐ quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo các cấp đồng loạt triển khai. Trong khi triển khai sẽ tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch như: các điểm hiến máu sẽ điều chỉnh quy mô, bố trí thời gian hợp lý để đảm bảo không tập trung quá đông người cùng một thời điểm; huy động nguồn lực như khẩu trang, dung dịch rửa tay để hỗ trợ cho người tham gia hiến máu; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch tại các điểm hiến máu...

Tâm Phạm