Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, ông Đinh Sỹ Hiệp thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không trung thực với tổ chức Đảng.

Cụ thể là kê khai tài sản và nguồn thu nhập không đúng, không giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản; không kê khai thửa đất tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm và khoản nợ 600 triệu đồng phát sinh từ năm 2016 - 2017; xây dựng công trình nhà ở trên diện tích 107m2 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Phan Văn Lương