Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, ông Đinh Khoa Toàn phải nhận hình thức khiển trách về mặt Đảng. Còn ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Toàn có khuyết điểm là lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công phụ trách chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới và đơn vị phụ trách phạm thiếu sót, sai phạm. Ông Toàn cũng bị cho là không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, kết luận của tỉnh và quyết định, bản án đã có hiệu lực của tòa án nên gây thiệt hại, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cũng chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất ANTT trong khoảng thời gian dài tại các nơi thực hiện dự án. 

Công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách chưa thường xuyên. Từ đó, công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao, đơn khiếu nại tồn đọng nhiều, hồ sơ giải quyết trễ hẹn và tỷ lệ sai cao. 

Trong công tác quản lý lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, vi phạm. Tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo gỡ được. Đến khi dư luận phản ảnh, người đứng đầu chính quyền huyện đảo cùng lúc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương vẫn không thực hiện theo thời gian quy định.

Đối với ông Huỳnh Quang Hưng, tổ chức đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Phú Quốc, nhưng ông Hưng thiếu kiểm tra để cấp dưới đánh giá cấp công trình (hàng rào) không đúng quy định, dẫn đến bồi thường sai với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn để tồn đọng nhiều hồ sơ không giải quyết và cũng không nêu rõ lý do (56 trường hợp), chỉ đạo lưu trữ hồ sơ địa chính không đủ thành phần theo quy định. Vai trò tham mưu cho Chủ tịch trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, quản lý đất đai, xây dựng, ông Hưng có lúc thiếu kịp thời để xảy ra sai phạm.

Trần Lĩnh