Ngày 6-3 tại Hà Nội, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (2008-2018) tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban cần làm việc hiệu quả hơn, phát huy năng lực của hơn 100 cán bộ, công chức, chuyên gia đang làm việc tại đây.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia 10 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những ngày đầu thành lập, trong điều kiện còn hạn chế về nguồn nhân lực nhưng tập thể cán bộ, công chức Ủy ban đã nỗ lực nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều nội dung, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định hệ thống tài chính ngân hàng. 

Những góp ý, đề xuất của lãnh đạo Ủy ban tại các cuộc họp Chính phủ hằng tháng luôn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao và được lưu tâm trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đã đưa ra nhiều báo cáo về giám sát chung thị trường tài chính; tổng quan thị trường tài chính; giám sát các tập đoàn tài chính; tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng. Gần đây là một số báo cáo chuyên đề đánh giá về chính sách tài chính, tiền tệ; diễn biến thị trường tài chính, tình hình khu vực doanh nghiệp, thị trường bất động sản...

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, nhất là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề lớn, quan trọng của nền kinh tế. Trong đó, hai lĩnh vực chính là kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính.

Nhiệm vụ quan trọng khác Thủ tướng yêu cầu Ủy ban tập trung phân tích đánh giá tình hình, nhất là những rủi ro tiềm ẩn của thị trường tài chính, các hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản; đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp, trong đó bao gồm các công cụ, cả công cụ xác định rủi ro và các tiêu chí đánh giá an toàn hệ thống tài chính. 

Thủ tướng đề nghị Ủy ban phải chủ động hơn, kịp thời hơn trong tham mưu đề xuất các giải pháp ổn định hệ thống tài chính tiền tệ; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

Thường xuyên cập nhật, phân tích, báo cáo tình hình tài chính quốc tế trong nước, cả về các thị trường tài chính chứng khoán, bảo hiểm; có đề xuất tham mưu kịp thời với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban qua các thời kỳ.


PV (theo TTXVN)