Từ ngày 24 đến 26/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 315 đại biểu chính thức được bầu ra từ Đại hội các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của đảng viên của Đảng bộ  tỉnh. 

Trước phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu Đoàn đại biểu  dự Đại hội đến dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

 Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  đánh dấu mốc quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo tỉnh trở tành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,6%/năm (tính riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%); quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 74,7%; dịch vụ chiếm 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%.

Đặc biệt, Bắc Ninh nổi bật trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, thể hiện hình ảnh đô thị “Năng động - Hiện đại - Phát triển”; thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I và thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; huyện Quế Võ là đô thị loại IV; tích cực triển khai Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương...

 Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm. Công an Bắc Ninh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của tỉnh. Tập trung đấu tranh trấn áp kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác phòng, chống chảy nổ và cứu hộ, cứu nạn được triển khai đồng bộ, hiệu quả…


Phương Thuỷ