Theo đó, đối với dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên gây xôn xao dư luận thời gian qua, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đã có những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311 là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20 km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện Sông Hinh, “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh; hiện trạng rừng tự nhiên và diện tích liền vùng với diện tích rừng phòng hộ lưu vực Sông Hinh (liền vùng với 13 Tiểu khu có tổng diện tích rừng là 19.963 ha, trong đó rừng tự nhiên là 19.818 ha) và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông Ba Hạ). 

Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị dừng dự án phá rừng để chăn nuôi bò thịt tại Phú Yên

Vì vậy khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, do đó việc thực hiện dự án sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh Hồ thủy điện Sông Hinh, nhưng tỉnh Phú Yên chưa thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án theo quy định và chưa phù hợp với Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ngoài ra, dự án chọn vào khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông Ba Hạ), nhưng tỉnh Phú Yên không rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định là chưa chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết thuộc UBND tỉnh; trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở NN&PTNTtỉnh Phú Yên.

Do vậy, Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét, đề nghị tỉnh Phú Yên dừng triển khai thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Tiểu khu 310 và 311; Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh Phú Yên (giai đoạn từ ngày 1-1-2012 đến 31-3-2017), có 41 dự án đã thực hiện hoặc có nhu cầu phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, với tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.341 ha, trong đó đất có rừng 807,57 ha.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy, tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số dự án (Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; Khu du lịch sinh thái Sao Việt; Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam và hầm đường bộ Đèo Cả), với nội dung như: vừa lập dự án đầu tư vừa hoàn tất thủ tục về thu hồi đất, thu hồi rừng; vừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, vừa đánh giá tác động môi trường; vừa xây dựng phương án trồng rừng thay thế và vừa khai thác tận dụng gỗ, củi; cho phép chủ đầu tư vừa triển khai xây dựng, vừa hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án; cho phép thực hiện phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 ha.. 

“Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án", lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp nhìn nhận.

CL