Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-8-2016. 

Trước đó, ngày 18-7-2016, các báo: Lao động, Dân trí, Giaoduc.net.vn...  đưa tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong khi Sở này đã có 8 Phó Giám đốc. 

Báo chí và dư luận cho rằng việc bổ nhiệm là trái với quy định hiện hành.

PV