Ông Đoàn Xuân Tiên cho biết: "Cuối năm 2016, chúng tôi tiến hành kiểm toán chuyên đề về giá điện của EVN và chúng tôi cũng đã công bố kết luận. T

rước đây, việc kiểm toán được thực hiện theo nghị định cũ. Tuy nhiên, sau khi kiểm toán năm 2016 và trên thực tiễn, Chính phủ đã ra nghị định mới về giá điện. Do đó, năm 2018, chúng tôi chỉ kiểm toán báo cáo tài chính của ngành điện lực trong đó có giá thành, nhưng cũng chưa có đủ cơ sở để kết luận về giá điện”, ông nói và thông tin thêm: Hiện Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra rõ về vấn đề giá điện và chuẩn bị có kết luận một cách đầy đủ, chuẩn xác về giá điện. 

“Còn tới đây, nếu Chính phủ yêu cầu kiểm toán giá điện năm 2020 thì chúng tôi sẽ sẵn sàng khảo sát, thu thập thông tin, nếu đủ điều kiện chúng tôi sẽ tiến hành lập kế hoạch kiểm toán theo quy định của pháp luật”, ông Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ băn khoăn về giá điện và đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc kiểm toán giá điện.

Phạm Huyền