Nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Định ngày 22-10 cho biết, sau cuộc họp kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản titan trái phép tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ của Công ty TNHH Mỹ Tài, Công ty TNHH SXTM Ban Mai, Công ty TNHH Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Trần Châu đã kết luận và chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực khoáng sản không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được phân công.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra, thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với các DN hết hạn khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ kiểm điểm rút kinh nghiệm thiếu sót trong công tác chỉ đạo, xử lý DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành, chỉ đạo kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm hành chính các DN vi phạm; kiểm điểm Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành đã buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, để các DN khai thác khoáng sản trái phép, nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời.

Được biết giấy phép khai thác khoáng sản titan của Công ty TNHH Mỹ Tài, Công ty TNHH SXTM Ban Mai và Công ty TNHH Tấn Phát đã hết hạn từ cuối năm 2013 nhưng cả 3 DN này  vẫn huy động nhân lực, thiết bị máy móc chuyên dụng khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Đến đầu năm 2017, Sở TN-MT Bình Định mới kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động.

Phan Văn Lương