Theo GS Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch HĐCDGSNN, từ trước tới nay, Hội đồng tổ chức trao quyết định ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS khiến dư luận hiểu lầm là cứ được trao quyết định như vậy đã là GS, PGS.

Vì thế, năm nay hội đồng không tổ chức lễ công bố quyết định ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Nhà nước như mọi năm mà ủy quyền cho đơn vị có ứng viên vừa được công nhận thực hiện khâu này.

Việc đưa về các cơ sở giáo dục tổ chức lễ trao chứng nhận đạt chuẩn và công nhận bổ nhiệm chức danh GS, PGS giúp hoạt động trao quyết định công nhận và bổ nhiệm GS, PGS thực sự có ý nghĩa với từng cá nhân nhà giáo mới được bổ nhiệm cũng như đơn vị đào tạo.

Làm như thế, các tân GS, PGS vừa cảm nhận được sự vinh danh, vừa tự thấy có trách nhiệm với nhiệm vụ mới trong môi trường đào tạo, nghiên cứu cụ thể chứ không chỉ thấy vinh dự, tự hào chung chung như trước đây.

Được biết, sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo kết thúc kiểm tra, rà soát việc xét chức danh GS, PGS năm 2017, nhiều trường đại học, học viện đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Nhà nước cho những ứng viên vừa được công nhận đạt các tiêu chuẩn này của đơn vị mình, đồng thời quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các ứng viên này.

HT