Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản
Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng nhắc tới mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, để cùng gìn giữ, coi đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, hai tổ chức Mặt trận Lào - Việt Nam tiếp tục tích cực phối hợp cùng nhau xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Việt Nam, Lào, Thông cáo chung giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2020. 

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản thể hiện vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt là việc tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017). 

Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2017 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng đạt được hiệu quả thông qua các chương trình hợp tác đã ký kết, việc trao đổi đoàn, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã thông tin với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn về chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La của đoàn. 

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản bày tỏ tin tưởng chuyến thăm, làm việc của Đoàn sẽ giúp Mặt trận Lào xây dựng đất nước có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về lý luận và thực tiễn lịch sử của MTTQ Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Phương Vinh- Anh Minh