Theo đó,  NHNN cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng. “Việc này không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng”- NHNN khẳng định. 

H.A.