Dự lễ khởi công dự án có Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) Đào Ngọc Dung; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 701; đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh cùng đại diện một số bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, khu vực sân bay Biên Hòa được xác định là một trong những điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam. 

Lãnh đạo Bộ LĐ - TB và XH, cùng Bộ Quốc phòng và các đại diện nhấn nút khởi động dự án. 

Kết quả đánh giá của phía Việt Nam và Hoa Kỳ cho thấy, khối lượng đất, bùn bị ô nhiễm chất độc dioxin cần phải xử lý tại khu vực này lên đến hơn nửa triệu m³; đòi hỏi nguồn lực lớn về vốn và công nghệ để tổ chức xử lý tổng thể. 

Do đó, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao Bộ Quốc phòng phê duyệt, gồm các hạng mục chính như rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng, chống lan tỏa chất độc dioxin; di chuyển các đơn vị, công trình quân đội ra khỏi khu bị ô nhiễm đã được phía Việt Nam và Hoa Kỳ phát hiện.

Tổng giá trị đầu tư của dự án này là 270 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dự án là một trong những bước đi cụ thể nhằm thực hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 701 trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, công tác xử lý chất độc hóa học ở các điểm nóng nói riêng. 
Khu vực được xác định nhiễm dioxin trong sân bay Biên Hòa.

Đồng thời, dự án này cũng chính là sự đầu tư, chuẩn bị về hạ tầng, kỹ thuật để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện dự án xử lý tổng thể chất độc hóa học dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa bằng nguồn kinh phí ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ và một số đối tác quốc tế với tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD được dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

Để thực hiện dự án tiền xử lý dioxin này, trước đó phía Mỹ cũng đã tài trợ 15 triệu USD để cùng Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức quốc tế tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể mức độ ô nhiễm dioxin tại đây. 

Đức Thắng