Trước đó, ngày 30-3, UBND tỉnh đã công bố thông tin thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào vị trí Trưởng phòng Quả lí nhà và Thị trường bất động sản.

Kết luận thanh tra của tỉnh chỉ rõ hàng loạt sai sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh mà trực tiếp là Giám đốc Sở Xây dựng lúc bấy giờ là ông Ngô Văn Tuấn, hiện đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông Tuấn là người đã ban hành quyết định vào tháng 4-2014 bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Tháng 11 cùng năm, ông tiếp tục ban hành quyết định bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Trưởng phòng. Sau khi có kết luận thanh tra, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015.

Tại cuộc họp sáng 29-9,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã bỏ phiếu, thống nhất kỷ luật khiển trách ông Ngô Văn Tuấn nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, hiện là Phó chủ tịch tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Ông Tuấn bị kỷ luật do thời kỳ đang còn là Giám đốc Sở Xây dựng để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cũng thống nhất hình thức kiểm điểm sâu sắc đối với ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng, khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bên cạnh đó, tập thể Đảng uỷ Sở Xây dựng, một số đảng viên trong chi bộ nơi bà Quỳnh Anh công tác trước đây nhận hình thức kỷ luật khiển trách

Sau khi có thông báo về mức độ vi phạm đối với từng cá nhân, tập thể, tại phiên họp sáng nay, ông Ngô Văn Tuấn đã nhận thức mức độ vi phạm của mình và chấp nhận hình thức kỷ luật do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra.

P. Thuỷ