Đây là số tiền của chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Attapeu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để góp phần chia sẻ khó khăn, thiệt hại ở địa phương nay sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy.

Ông Intha Vông Pha Chanh - Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng (bên phải) tiếp nhận tiền hỗ trợ của Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thay mặt Đảng Nhân dân Cách mạng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Intha Vông Pha Chanh - Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với  lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cho biết sẽ chuyển số tiền nêu trên đến tỉnh Attapeu trong thời gian sớm nhất.

Hữu Toàn