Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, việc có đến vài chục nhà máy xây dựng trái phép với quy mô lớn, trong thời gian dài và diễn ra ngay trong những ngày thường trong tuần là khó có thể chấp nhận được. Vì thế, UBND tỉnh Đồng Nai phải sớm chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Trong đó tập trung xác định rõ ai đã ký cấp giấy phép kinh doanh, cấp phép tạm, cấp điện, nước cho các nhà máy trên và hướng xử lý đối với các doanh nghiệp tại đây để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị các sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát, tăng cường quản lý đất công trên địa bàn. Trường hợp phát hiện sai phạm trong quá trình giao, cho thuê đất công phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bảo Sơn