Theo đó chủ đề này đã được thực hiện từ trước đó, góp phần đưa TP phố Hải Phòng năm 2016 dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các hoạt động đối thoại, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được chú trọng. Nhiều dự án quan trọng với số tiền đầu tư lớn đã và đang tiếp tục được thực hiện,…

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH được thực hiện tốt,… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được năm 2016, vẫn còn những hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện còn một số dự án về công nghiệp lớn chưa hoạt động đúng công suất thiết kế, tốc độ tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng còn thấp hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới còn triển khai chậm, tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư còn chậm…

Các đại biểu tại kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Công tác thu chi ngân sách còn kẽ hở bỏ sót nguồn thu, trốn thuế, sử dụng hóa đơn thuế bất hợp pháp, tình trạng nợ đọng thuế còn khá lớn,… Tại kỳ họp này thành phố đưa ra 21 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phấn đấu năm 2017 sẽ đưa tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 12,5 đến 13% (năm 2016 là 11% đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc của những năm trước như: dự án nhạc nước gần 200 tỷ đồng, vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy DAP,… sẽ tăng thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn với đại biểu HĐND. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6-12 đến 9-12-2016.

Văn Thịnh