Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Trung ương Đảng.

Về phía địa phương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 343 đại biểu đại diện gần 24 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững” nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành và đã khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đạt được nhiều thành quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,94%, giá trị tổng sản phẩm tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.555 USD, vượt 15% chỉ tiêu; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn liên tục tăng qua các năm và đến năm 2015 đạt 2.080 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Đời sống Nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ngày càng được cải thiện.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 33,36% năm 2010 xuống 11,5% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 4,37%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoạt động đối ngoại ngày càng đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch...

Thu hút, đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế trên địa bàn; tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đi đôi với chống tái nghèo...

Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10.

N.H.Khôi