Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch; đồng chí Ksor Phước, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội, cùng các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện đồng bào các dân tộc trên cả nước về dự.

 Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Các hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi Lễ.
Các đại biểu dự buổi Lễ.
 Chương trình nghệ thuật và Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” có 5 nội dung chính...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, trải qua nhiều thời kì lịch sử xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng bào ta đã luôn kề vai sát cánh, đoàn kết chặt chẽ bên nhau vượt qua thử thách gian nan viết nên những trang sử vàng chói lọi. 85 năm qua, từ khi có Đảng có Bác Hồ lãnh đạo, có sự đóng góp của Mặt trận dân tộc thống nhất qua các thời kì, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em sống trải dài từ Bắc tới Nam ngày càng được cũng cố tăng cường, phát huy, trở thành một giá trị văn hóa của dân tộc, cùng với các giá trị văn hóa dân tộc khác đã trở thành sức mạnh to lớn, ý chí tự lực tự cường tạo nên vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là di sản văn hóa vô cùng quý báu được các thế hệ tiếp nối trao truyền gìn giữ và phát huy…

“Đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy lòng tự hào, lòng tự tôn dân tộc tăng cường, cũng cố khối đại đoàn kết, đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ tận dụng thời cơ vượt qua thử thách vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chương trình nghệ thuật và Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” có 5 nội dung chính, trong đó chương trình nghệ thuật gồm ba phần: Ánh dương soi đường; Mạch nguồn văn hóa và Sắt son niềm tin, bằng các di sản văn hóa phi vật thể được chắt lọc qua lăng kính của các tác phẩm nghệ thuật các bài hát ca ngợi Đảng, tổ quốc quang vinh, chương trình thể hiện được sự hội tụ,sức mạnh khối đại đoàn kết, kết tinh trong giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, hướng về sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc.

Các hoạt động diễn ra trong tuần Đại đoàn kết gồm 6 hoạt động chính: Khai mạc chương trình nghệ thuật “Sắt son niềm tin”; Trưng bày triển lãm “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc xung quanh Đảng”; Triển lãm 120 pano, áp phích tấm lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”; tái hiện không gian chợ truyền thống; hội nghị xúc tiến, đầu tư; giới thiệu sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam.
Thúy Hằng