Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2-2018; kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý 1/2018; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị cũng quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị tập trung đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong quý 1, cũng như sơ kết quý 1/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Đồng thời, triển khai kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ. Hai năm rưỡi là thời gian đủ dài để rà soát, đánh giá lại kết quả triển khai Nghị quyết, cũng như đánh giá xu hướng, triển vọng, dự báo được kết quả sẽ thực hiện được hết 5 năm của nhiệm kỳ; từ đó, kiến nghị các giải pháp mới, triển khai trong thời gian còn lại 2,5 năm của nhiệm kỳ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố trong quý I/2018, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Trong quý 1/2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ, công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt kết quả khả quan.

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% (cùng kỳ tăng 7,46%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; môi trường đầu tư được cải thiện, tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khả quan, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 65,3 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Thành phố có hơn 8.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,28 tỷ USD…

Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2.

Cụ thể thành phố tiếp tục triển khai, hoàn thành các nội dung, đề án theo Nghị quyết 54 của Quốc hội; tập trung công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2020; nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nghiên cứu định hướng cơ chế tạo nguồn vốn, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm huy động các nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư phát triển; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường truyền thống cũng như khảo sát, khai thác các thị trường mới; thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…                                     

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu

Ngày 17-4, tại hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 (khóa X), Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Theo đó ông Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền tại Đảng bộ quận 12 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Trương Hải Hiếu.

Đối chiếu các quy định của Đảng, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm đảng viên và thái độ khắc phục, sửa chữa sai phạm của đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy quận 12 đã quyết định kỷ luật ông Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 bằng hình thức khiển trách.

A.T
Anh Tuấn