Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, sẽ cho ý kiến cơ bản về những vấn đề liên quan đến nội dung, công tác nhân sự để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn cấp tỉnh. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của tất cả các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong việc đầu tư nội dung, tâm huyết, trách nhiệm và rất nhiều sự sáng tạo trong việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh và tất cả các đơn vị đã hoàn tất xong công việc của mình, cơ bản đảm bảo được những nội dung, nhân sự và cả quan tâm của xã hội, sự đồng thuận của thanh niên trong việc tổ chức những hoạt động làm nền tảng tốt cho việc triển khai các nội dung của mình ngay sau Đại hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, bằng sự trải nghiệm vừa qua tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh, thành phố, sẽ tham gia góp ý cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa X để chuẩn bị tốt chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhằm đảm bảo Đại hội thật sự trẻ trung, mang đúng mầu sắc không khí thanh niên, chất Đoàn, tạo ấn tượng cảm xúc với các đại biểu về dự đại hội.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến vào các dự thảo với các nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Hội nghị cũng sẽ tổ chức thảo luận tại tổ về các nội dung trình tại hội nghị và dành thời gian bàn về công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

PV