Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng đến dự và chỉ đạo đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. 

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 

Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có 2 chỉ tiêu cơ bản đạt Nghị quyết. Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD.

Đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu khai mạc Đại hội. 

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Năng suất, sản lượng lúa vượt chỉ tiêu đề ra; trong đó, sản lượng lúa đặc sản chiếm  52% tổng sản lượng, tăng 16,3% so năm 2015, vượt 9% chỉ tiêu nghị quyết.

Lúa ST24 được vinh danh trong “Top 3 gạo ngon nhất thế giới”, giải Nhất “Gạo ngon thương hiệu Việt” tại Festival lúa gạo Việt Nam lần 3; gạo ST25 đạt giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon thế giới” 2019. 

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội. 

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án chuyển đổi sản xuất; một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Các đại biểu biểu quyết chương trình Đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm thấp ở vùng ĐBSCL, nhưng với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ của các địa phương; cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Đoàn đại biểu Công an tỉnh tham dự Đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. 

Đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 cần thực hiện. Cụ thể, giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

"Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết. Thi đua phấn đấu tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới", đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh. 

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. 

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. 

Đồng chí Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. 

Gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo bao đời nay trên vùng đất Sóc Trăng. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm ký 2020-2025. 

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Đồng thời, đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội tỉnh đề ra.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão lũ nghiêm trọng thời gian qua.

Văn Đức