Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015- 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Tỉnh đã cơ bản hoàn thành và vượt mức 23/25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá.Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy; các khu kinh tế, du lịch, đô thị phát triển, từng bước hình thành các vùng kinh tế động lực tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Thắng. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chúc mừng Đại hội.

Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu vực nông thôn chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch phù hợp, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỷ trọng ngành lâm nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ nông nghiệp.

Du lịch phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, nổi bật với khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Lượng khách đến Lào Cai tăng bình quân trên 21,7%/năm, tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015, vượt 37,5% so mục tiêu Đại hội đề ra. Du lịch phát triển  tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt, đạt kết quả nổi bật. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

 Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Phát triển công nghiệp là nền tảng quan trọng; phát triển thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ môi trường bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị. Đến năm 2025 Lào Cai thành tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao biểu dương những kết quả, thành tựu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua, kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Lào Cai tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lào Cai cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh; nhận thức đầy đủ các thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh và của cả nước trong thời gian tới để nâng cao công tác dự báo, từ đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp hơn, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế riêng có của Lào Cai nhằm phát triển nhanh và bền vững. Phát triển công nghiệp chế biến công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị để tận dụng lợi thế của một tỉnh có cửa khẩu quốc tế, bên cạnh thị trường rộng lớn của Vân Nam Trung Quốc. Tăng cường  đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, gắn với việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Tích cực trồng và bảo vệ rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp, sinh kế của người dân. Cùng với phát triển kinh tế, cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh. Đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc, phát huy cao nhất vai trò bảo vệ biên giới của mỗi người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng bộ trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 16/10.

X.Mai – Q.Hồng