Khách du lịch nội địa trong 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 53,3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 331.500 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng cục Du lịch đang hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa trong những tháng cuối năm 2016.

Dự kiến năm 2016, Việt Nam sẽ đón và phục vụ khoảng 9,6 triệu lượt khách quốc tế (vượt 11,3% so với kế hoạch 8,5 triệu lượt khách quốc tế) và 60 triệu khách nội địa...

Trong 10 tháng của năm 2016, lượng khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm số lượng nhiều nhất, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy vậy, riêng trong tháng 10-2016, lượng khách quốc tế đến nước ta giảm 0,1% so với tháng 9-2016.

Thanh Giang