Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh thông tin, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển đã liên lạc, kêu gọi 100% tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh hoạt động trên biển đã vào neo đậu trú ẩn an toàn.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có 3.960 tàu thuyền với hơn 15.000 ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển. Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng liên quan của địa phương đã liên lạc với 185 tàu cá với hơn 1.000 ngư dân đánh bắt xa bờ vào neo đậu trú ẩn ở các âu thuyền của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa; 3.477 tàu cá với 14.474 lao động vào neo đậu ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; 28 tàu cá với 195 lao động neo đậu ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... 

Tỉnh Hà Tĩnh cũng quán triệt nghiêm cấm các tàu thuyền ra biển đề phòng mưa bão, chờ quyết định của cơ quan chức năng.

Lam Hồng