Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các thành viên của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 và Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và chúc mừng các thành viên của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 đã chia sẻ những hoạt động chính trong 5 năm qua của Hội đồng: Hội đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được Ban Bí thư giao là chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, triển khai tích cực 4 đề tài khoa học và một đề án khoa học cấp Nhà nước nhằm từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ ở Việt Nam; tổ chức nhiều hội thảo khoa học toàn quốc và tọa đàm về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”.

Công tác hỗ trợ các văn nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị được tiến hành thường xuyên; nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái trong VHNT được triển khai bài bản, kịp thời và đạt kết quả bước đầu.            

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận: Là cơ quan thường trực của Đề án 213 về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”, Hội đồng đã chủ động, tích cực bám sát thực tiễn đời sống văn nghệ của đất nước, kịp thời nhận diện, chỉ ra những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong đời sống VHNT; đề xuất những giải pháp hiệu quả để đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc đó.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thế Kỷ làm Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TƯ nhiệm kỳ 2016 -2021.

Hội đồng cũng đã triển khai được một số công việc quan trọng như: Tổ chức tốt công tác tặng thưởng, hỗ trợ các công trình, tác phẩm, bài viết LLPB VHNT; tham gia định hướng các hoạt động nghiên cứu LLPB VHNT và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, bổ ích về đời sống văn hóa, văn nghệ, LLPB VHNT trong và ngoài nước…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của hoạt động lý luận, phê bình VHNT hiện nay: Hoạt động lý luận, phê bình văn nghệ còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tiễn sáng tác, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác.

Chưa thực sự bám sát các sự kiện sáng tác, quảng bá, biểu diễn của các lĩnh vực văn nghệ để kịp thời định hướng các hoạt động phê bình, thẩm định, đánh giá, đồng hành, định hướng.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt.

Thiếu một hệ thống tiêu chí tin cậy để đánh giá tác giả và tác phẩm trong tình trạng một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước.

“Hội đồng là nơi kết nối đội ngũ những người làm công tác LLPB VHNT tiêu biểu trong cả nước. Do vậy, tôi hy vọng các đồng chí thành viên mới dưới mái nhà chung của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương hãy phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mong muốn các thành viên của Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI dù không tiếp tục tham gia Hội đồng nhiệm kỳ XII, nhưng với tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, tấm lòng sẽ luôn quan tâm, góp ý cho hoạt động của Hội đồng nói riêng, cho công tác văn hóa, văn nghệ của Đảng nói chung” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thường và Nguyễn Thế Kỷ chúc mừng các thành viên Hội đồng LLPB VHNT TƯ nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi ra mắt, tân Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ: “Tôi và các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới ý thức sâu sắc nhiệm vụ quan trọng và không ít khó khăn của Hội đồng khi mà đồng chí Chủ tịch, hai phó Chủ tịch và nhiều thành viên của Hội đồng phải hoạt động kiêm nhiệm, nhiều bỡ ngỡ, mới mẻ. Thêm vào đó, tình hình VHNT của đất nước, bên cạnh những thành tựu và bài học đáng quý, cũng xuất hiện những khó khăn, thách thức mới, có mặt phức tạp, đáng lo ngại. Trên cơ sở tiếp thu, phát huy thành quả, bài học của các nhiệm kỳ qua, Hội đồng sẽ có phiên họp đầu tiên để bàn bạc, xác định chương trình nội dung, cách thức hoạt động của nhiệm kỳ, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết”. 

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng có quyết định về thành phần Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021gồm 31 thành viên, trong đó có 4 Phó Chủ tịch: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016; TS. Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; TSKH. Phan Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong số các thành viên Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2021 có Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND. 


Thanh Hằng