Có đến 8 dự án nhà đất liên quan đến Vũ “nhôm”

Kết luận thanh tra nêu rõ, thực hiện chủ trương của UBND TP về khai thác quỹ đất và bán nhà công sản tại Đà Nẵng giai đoạn từ 1-1-2010 đến 31-12-2016, TP đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi đối với 52 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sang mục đích khác và chuyển quyền sử dụng, giao/cho thuê 169 thửa đất tạo nguồn thu cho ngân sách TP, đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, vi phạm. Cụ thể, UBND TP đã cho phép bán 52 cơ sở nhà đất công sản khu chưa có phương án sắp xếp, xử lý là không đúng theo quy định pháp luật. UBND TP cho thuê 4 cơ sở nhà đất, sau đó bán lại cho bên thuê và bán trực tiếp 2 cơ sở nhà đất sử dụng làm mục đích thương mại dịch vụ và một số lô đất không thông qua đấu giá là vi phạm quy định pháp luật. 

Trong 52 cơ sở nhà đất được bán, chuyển sang mục đích sử dụng khác, có 8 cơ sở nhà đất bên thuê được mua không thông qua hình thức đấu giá liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. Ngoài ra còn có 2 cơ sở nhà đất bán cho Công ty CP Công nghệ phẩm là đơn vị đang thuê sau đó đơn vị này bán lại cho đối tượng khác. Qua kiểm tra thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh ban đầu sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.

Việc xác định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà đất sang mục đích chưa sát với giá thị trường, chưa thực hiện đúng các phương pháp xác định giá theo quy định. Ngoài ra còn tính thiếu diện tích, xác định sai thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, hệ số ngã ba, ngã tư, chi phí lãi suất… làm thất thu ngân sách số tiền hơn 53,8 tỷ đồng. 

Việc UBND TP cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất là vi phạm quy định pháp luật đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp vi phạm để xử lý thu hồi. Qua kiểm tra 52 cơ sở nhà đất và 12 dự án thấy UBND TP chưa thực hiện truy thu số tiền giảm sai quy định là hơn 63,8 tỷ đồng. 

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các cơ sở nhà đất chưa phù hợp với các quy định pháp luật như tổ chức đấu giá không có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông báo sai mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt, chưa xác định chính xác diện tích thửa đất, cho phép chuyển đổi tên người sử dụng đất sau khi trúng đấu giá… UBND TP cho phép gia hạn, quy định thời hạn nộp tiền vượt quá thời gian quy định cho các đối tượng sử dụng đất sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá, không phạt chậm nộp đối với số tiền sử dụng đất nộp chậm quá thời gian được gia hạn là không đúng thẩm quyền, không tuân thủ quy định pháp luật.

Thu hồi gần 140 tỷ đồng

Từ kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan ( thời kỳ 2010-2016) theo phân cấp cán bộ đã để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong việc chuyển đổi quỹ đất công và các cơ sở nhà đất được nêu trong kết luận.

Về xử lý kinh tế, tài chính, thu nộp về ngân sách số tiền hơn gần 140 tỷ đồng bao gồm hơn 22 tỷ đồng số tiền 10% hỗ trợ lãi suất không đúng quy định, hơn 8 tỷ đồng xác định sai địa chỉ cơ sở nhà đất 34 Bạch Đằng, hơn 63 tỷ đồng số tiền giảm 10% sai quy định, hơn 11 tỷ đồng số tiền giảm so với chứng thư thẩm định giá tại nhà 48 Nguyễn Du, hơn 2 tỷ đồng số tiền thu thiếu của Lô đất A2.2 và A2.3 thuộc dự án Vệt thương mại du lịch ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc đoạn từ Lê Văn Thứ đến Nguyễn Phan Vinh, hơn 31 tỷ đồng phê duyệt giá sai thời điểm, áp dụng hệ số ngã ba, ngã tư sai quy định, giảm giá không có căn cứ cơ sở.

 Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh và có kết luận điều tra đối với 10 cơ sở nhà đất đã được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu theo Văn bản số 229/TTCP-C.II ngày 3-10-2018 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.                                                             

Nguyễn Hương