Theo đó, các cổ đông chuyển nhượng sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã được MobiFone thanh toán. Ngược lại, MobiFone sẽ hoàn trả toàn bộ số cổ phần và các tài sản đã tiếp nhận từ phía AVG. Ngoài ra, AVG cũng đồng ý thanh toán các chi phí mà MobiFone đã chi trả trong quá trình giao dịch mua cổ phần.

Theo lộ trình thanh lý hợp đồng, trước mắt, AVG sẽ hoàn trả 30% tổng giá trị hợp đồng trong 10 ngày và MobiFone sẽ chuyển giao ngay quyền kiểm soát việc ký kết các văn bản của AVG cho các cổ đông đã chuyển nhượng trước đó. Trong vòng 30 ngày, việc chuyển đổi lại quyền sở hữu số cổ phần sẽ được hoàn tất.

Trước đó, Ban Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xem xét, xử lý vụ việc MobiFone mua AVG bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. 


K. Vy