Trong phiên thứ nhất: ‘Vai trò của các cơ chế tài phán đối với trật tự pháp lý trên biển’, hội thảo tập trung phân tích và đánh giá các tác động từ phán quyết của Tòa án Trọng tài được thành lập theo phụ lục VII của Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đối với các quốc gia thuộc và không thuộc châu Á, cũng như hòa bình và ổn định trên Biển Đông và Biển Hoa Đông

Phiên thứ hai ‘’Gắn kết lợi ích quốc gia vào trật tự pháp lý’’ nghiên cứu việc áp dụng luật pháp quốc tế của các quốc gia châu Á và những bài học rút ra từ thực tiễn của việc áp dụng này.

Dựa trên các cuộc thảo luận ở những phiên trên, phiên thứ ba và cũng là phiên cuối cùng: “Hợp tác trong tương lại vì hòa bình và ổn định’’ tìm hiểu cách thức mà các quốc gia có thể hợp tác nhằm thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọn đối với nguyên tắc thượng tôn Pháp luật.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Nguyễn Trường Giang – Viện trưởng Viện Biển Đông nhấn mạnh, việc tôn trọng luật quốc tế là vô cùng cần thiết nhằm tránh những bất ổn và hỗn loạn có thể xảy ra trong bối cảnh thế giới hiện nay. Tuy nhiên ông không phủ nhận việc tìm ra con đường nhằm thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Nhất trí với quan điểm này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever khẳng định, thượng tôn pháp luật là vấn đề rất quan trong. Chính phủ Anh hoàn toàn ủng hộ việc áp dụng luật pháp quốc tế để giải quyết xung đột, bảo vệ tầm quan trọng trong chiến lược của Biển Đông cho các mục tiêu kinh tế.

Ba vị đại sứ chụp ảnh cùng các đại biểu tham gia hội thảo

Cũng tại hội thảo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kuio Umeda bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào việc bình ổn tranh chấp tại Biển Đông trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và hòa hợp, đoàn kết giữa các quốc gia.

Đại sứ Kuio Umeda nói: “Nhật Bản đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường quốc tế lành mạnh nơi các quốc gia có quyền và tránh nhiệm tôn trọng và hành xử theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong muốn, hội thảo sẽ cung cấp quan điểm chung về tầm quan trọng của trật tự pháp lý trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở châu Á  và các phương thức hợp tác quốc tế hiệu quả nhằm khuyến khích sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế''.

H.Chi - An Nhiên