Bốn nhóm gồm: Nhóm chính sách an ninh lương thực (PPFS), Đại dương và Nghề cá (OFWG), Công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB) và Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp (ATCWG).

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – ông Lê Quốc Doanh, đề cập: “Cuộc họp chung này tập trung vào sự hợp tác xuyên suốt giữa các Nhóm HLPDAB, PPFS, ATCWG, OFWG – đây là các nhóm liên quan đến an ninh lương thực (ANLT) và phát triển nông nghiệp bền vững trong khu vực APEC.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cuộc họp.

Thông qua cuộc họp chung này với sự hợp tác giữa 4 nhóm, không chỉ tránh sự trùng lặp mà còn tạo ra cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức giữa 4 nhóm và đề xuất những hoạt động chung, góp phần cải thiện ANLT trong khu vực APEC”.

Chủ tịch các nhóm đã chia sẻ kết quả của từng nhóm và cập nhật các hoạt động năm 2017. Các đại biểu cũng thảo luận về những hoạt động ưu tiên năm 2018 và sự phối hợp giữa các nhóm. 

Trọng tâm của cuộc họp là thảo luận nội dung của “Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)”.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã nhất trí trình “Tuyên bố Cần Thơ” lên các Bộ trưởng tại Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH sẽ diễn ra vào ngày 24-8. 

Cuộc họp cũng nhất trí thông qua ở cấp làm việc và trình lên các Bộ trưởng Kế hoạch hành động thực hiện khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn - đô thị bền vững để tăng cường ANLT và tăng trưởng chất lượng, với các nội dung chính là tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư trong nông nghiệp và thị trường lương thực ở khu vực, vấn đề quản lý thất thoát và lãng phí lương thực. 

Các đại biểu của 4 Nhóm tham dự cuộc họp chung.

Cuộc họp đã nhất trí với đề xuất của Papua New Guinea về đăng cai tổ chức Tuần lễ ANLT năm sau, từ ngày 4-10/8/2018.

Chiều tối cùng ngày, Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo đã diễn ra. Diễn đàn đã tạo cơ hội cho các nền kinh tế thành viên APEC thảo luận, chia sẻ những ý tưởng nông nghiệp, cũng như các chính sách và giải pháp công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp hoặc chuyển sang hoạt động kinh doanh về nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác hợp tác công – tư trong các nền kinh tế APEC.

Văn Đức