Trong đó, Đồng Nai sẽ hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức trong năm 2019. Đối với các hộ dân, UBND huyện Long Thành đang chủ trì kiểm đếm, áp giá, dự kiến công việc này sẽ hoàn thành trong năm 2020. Trước mắt, Đồng Nai sẽ phấn đấu bàn giao khu đất 1.810 ha cho chủ đầu tư vào cuối năm 2020.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, khó khăn hiện nay của địa phương là quá trình thực hiện kiểm đếm. Bởi có nhiều thửa đất, ngành chức năng không gặp được người đăng ký chính chủ; nhiều trường hợp người dân trong khu vực chuyển nhượng bằng giấy viết tay nên rất khó xác định chủ sử dụng đất.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý do đây là dự án lớn, thu hồi diện tích lên đến hơn 5.000ha nên nếu không có giải pháp hữu hiệu sẽ không đạt được tiến độ đề ra. Tỉnh Đồng Nai, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư vào năm 2021. Bộ TN-MT cần hướng dẫn các chính sách liên quan đến hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đặc biệt tiến độ xây dựng khung giá đất giai đoạn 2020-2025....

Bảo Sơn