Dự án nếu được triển khai sẽ tạo ra một tuyến đường giao thông huyết mạch mới hoàn toàn có tốc độ trung bình 80km/giờ (một số đoạn có địa hình phức tạp, có thể nhỏ hơn 80km/giờ) nối liền Thủ đô Hà Nội với hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, tạo điều kiện phát triển các vùng lân cận dọc tuyến, thúc đẩy và hiện thực hóa các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực Tây Bắc. 

Nếu dự án được thông qua sẽ có thời gian xây dựng từ năm 2018-2022, nhu cầu sử dụng đất khoảng 870ha, trong đó địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 503ha và địa phận tỉnh Sơn La khoảng 367ha. 

Đặng Nhật