Theo đó, 8 dự án được đầu tư theo hình đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng BOT sẽ có chiều dài lên tới 530km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.079 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 40.362 tỷ đồng) gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến cao nhất là Phan Thiết-Dầu Giây (dài 98km) với 19.571 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 5.551 tỷ đồng), dự án có tổng mức đầu tư dự kiến thấp nhất là Nha Trang-Cam Lâm (dài 29km) với 5.131 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 2.532 tỷ đồng).

Được biết, 8 dự án này phía Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Mục tiêu đầu tư của các dự án được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra dự kiến tiến độ và thời gian thực hiện dự án chuẩn bị đầu tư từ năm 2017, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Hải Châu