Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm Chủ tịch Nhóm công tác về Chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch của APEC 2017.

Hội thảo dự kiến gồm 4 phiên với các nội dung: Trách nhiệm của Nhà nước trong tăng cường sự tham gia phòng chống tham nhũng của xã hội do UNODC chủ trì, diễn giả là Bộ giám sát Trung Quốc, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan và Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân Hàn quốc; 

Vai trò của tổ chức xã hội và người dân trong PCTN do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì, diễn giả là TI, UNODC, Ủy ban chống tham nhũng Malaisia; Báo chí điều tra góp phần PCTN hiệu quả do TI chủ trì, diễn giả là WB, một số nhà báo Quốc tế ; Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa tham nhũng do Thanh tra Chính phủ chủ trì, các diễn giả là Liên minh liêm chính Indonesia, ASEAN CSR Network, VCC…

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ do đó PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách, nhưng khó khăn và phức tạp. 

Hoạt động PCTN đã được triển khai đẩy mạnh thường xuyên bằng nhiều biện pháp kết hợp kịp thời rà soát, đánh giá, điều chỉnh văn bản pháp luật để nâng cao hiệu quả thực thi. 

Từ cuộc hội thảo này, các nền kinh tế thành viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về những khó khăn thách thức,  thực tiễn  của các mỗi quốc gia - vùng lãnh thổ và các biện pháp tăng cường, huy động các thành phần trong xã hội đấu tranh PCTN. 

Kết quả hội thảo là đầu vào để Nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch của APEC xây dựng các văn bản định hướng hoặc cam kết đảm bảo sự tham gia hiệu quả, an toàn của xã hội về PCTN, trong đó có doanh nghiệp.

Hữu Toàn