Hội thảo do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được diễn ra vào thời điểm hai nước Việt Nam - Lào đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam – Lào, đánh giá  bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước. 

Đây cũng  là cơ hội để để các nhà khoa học hai nước cùng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước nhanh và bền vững dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào. Chủ đề của hội thảo lần này bàn về “Phát triển nhanh, bền vững”. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, phát triển nhanh, bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người, mọi cộng đồng đều có cơ hội bình đẳng để phát triển, tham gia đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.  

Đồng chí Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh, phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần của thế hệ hiện nay nhưng không làm hại đến khả năng, đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

Đồng thời Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển nhanh bền vững của Việt Nam lấy con người là trung tâm và mục tiêu phát huy tối đa nhân tố con người, khoa học công nghệ là nền tảng và động lực cho sự phát triển

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun đánh giá cao chủ đề của hội thảo. Chủ đề này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước. 

Đồng chí đã nêu rõ những nhận thức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát triển bền vững; một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát huy sự lãnh đạo của Đảng nhằm tiếp tục phát triển đất nước bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lam Xuân