Dự Hội thảo có GS-TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang, đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các nhà khoa học.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thăm và làm việc với Tỉnh An Giang.

Hội thảo nhằm mục đích khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam. Góp phần vào việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). 

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung tham luận làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng: Xác định các nhân tố: gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”.

Khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã, đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

“Công lao to lớn, sự nghiệp vẻ vang và phẩm chất cao quý của đồng chí Tôn Đức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ tấm gương ngời sáng của đồng chí, chúng ta càng vững tin hơn vào con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc đã lựa chọn. Vững vàng với niềm tin đó, chúng ta càng có ý chí quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Bác Hồ, Bác Tôn lúc sinh thời hằng mong muốn”… 

Tham luận tại Hội thảo, ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, xác định: “Học tập và làm theo tấm gương Bác Tôn, phát huy các giá trị tinh thần các di sản quý báu mà bao thế hệ đi trước đã để lại, là hành trang giúp Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang vững bước trên con đường xây dựng và phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận sự nỗ lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ và những thành tựu tỉnh An Giang đạt được trên tất cả các lĩnh vực và đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với những chủ trương, giải pháp của tỉnh đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020): “Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bằng mức trung bình của cả nước; đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của khu vực ĐBSCL”. 

Đồng thời, tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, ý chí vươn lên, An Giang sẽ hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

V. ĐỨC – T. LĨNH